رست و آسیاب

عملیات رست با کادر مجرب با تجربه ۲۰ سال فعالیت در این زمینه انجام و با دستگاههای مجهز و اتومات انجام میگیرد. از اولین مرحله ورود قهوه به کارخانه تا رست و آسیاب و بسته بندی تحت نظارت کامل، دقیق وبا اصول بهداشتی انجام میپذیرد. ظرفیت حداقل رست ۳۰ کیلو گرم و حد اکثر ۵۰۰۰ کیلو گرم در روز میباشد. آسیاب قهوه نیز با دستگاههای ایرانی و خارجی با نظارت دقیق از پودر قهوه ترک تا پودر قهوه فرانسه با رعایت تمامی اصول بهداشتی و کارشناسی انجام میپذیرد ظرفیت آسیاب قهوه حد اکثر ۲۰۰۰ کیلو در روز میباشد.

قهوه وارتان فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ آغاز کرده است و در رده اولین ها در زمینه خدمات رست و آسیاب قهوه بود . به مرور در پی افزایش مصرف قهوه و تقاضای بازار خدمات خود را گسترش داده به طوری که در حال حاضر با ظرفیت ۵ تن در روز در حال خدمات رسانی به متقاضیان و بازار میباشد . خدمات جدید قهوه وارتان ارائه قهوه های متنوع با کیفیت بالا در بسته بندیهای مختلف و بهداشتی به علاقه مندان و دوست داران قهوه میباشد

آدرس: قرچک شهرک صنعتی قرچک بلوار توسعه خیابان پیشرفت ۵ بلوک B66

021-36917482 021-36917231 09190286229

Join Us

رست و آسیاب

عملیات رست با کادر مجرب با تجربه ۲۰ سال فعالیت در این زمینه انجام و با دستگاههای مجهز و اتومات انجام میگیرد. از اولین مرحله ورود قهوه به کارخانه تا رست و آسیاب و بسته بندی تحت نظارت کامل، دقیق وبا اصول بهداشتی انجام میپذیرد. ظرفیت حداقل رست ۳۰ کیلو گرم و حد اکثر ۵۰۰۰ کیلو گرم در روز میباشد. آسیاب قهوه نیز با دستگاههای ایرانی و خارجی با نظارت دقیق از پودر قهوه ترک تا پودر قهوه فرانسه با رعایت تمامی اصول بهداشتی و کارشناسی انجام میپذیرد ظرفیت آسیاب قهوه حد اکثر ۲۰۰۰ کیلو در روز میباشد.

قهوه وارتان فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ آغاز کرده است و در رده اولین ها در زمینه خدمات رست و آسیاب قهوه بود. به مرور در پی افزایش مصرف قهوه و تقاضای بازار خدمات خود را گسترش داده به طوری که در حال حاضر با ظرفیت ۵ تن در روز در حال خدمات رسانی به متقاضیان و بازار می باشد. خدمات جدید قهوه وارتان ارائه قهوه های متنوع با کیفیت بالا در بسته بندی های مختلف و بهداشتی به علاقه مندان و دوست داران قهوه می باشد

آدرس: قرچک شهرک صنعتی قرچک بلوار توسعه خیابان پیشرفت ۵ بلوک B66

۰۲۱۴۴۳۳۵۱۱۰ ۰۲۱۴۴۳۳۵۱۷۷ ۰۲۱۴۴۳۳۴۹۴۶